Aanmelden als deelnemer


                                                                                                                                                              VGVA

   

                     Verenigde   Gepensioneerden   Van   Alcan 

     Versie  d.d. 2-03-2020

      © Photographs copyright Riotinto Alcan 

Verdere toelichting op het voeren van een rechtszaak


De VGVA heeft van haar oprichting voortdurend bij de werkgevers geprotesteerd tegen het eenzijdig beëindigen van de toeslagenregeling op de ingegane pensioenen. Omdat de werkgevers alleen afwijzend reageerden zonder inhoudelijke argumenten is in januari 2018 namens de VGVA een vordering aan de werkgevers gestuurd van 18,5 miljoen door het advocaten bureau bvza. Ook die brief is afwijzend beantwoord namens de werkgevers zonder steekhoudende argumenten namens de werkgevers door het bureau Jones Day.

De VGVA wil deze kwestie daarom graag aan de rechter voorleggen, maar omdat dit niet uit eigen middelen bekostigd kan worden hebben we een wervingsactie gestart om hiervoor procesfinanciering te verkrijgen op basis van no cure no pay. In ruil voor een percentage van de opbrengst worden de proceskosten dan voorgeschoten door de financier. Helaas hebben we de minimumgrens voor de omvang van de vordering niet gehaald en kregen we in januari het bericht dat geen financiering zal worden  verleend.

Het bereiken van een uitspraak door de rechter en uitzicht op het verkrijgen van toeslagen op onze pensioenen is hiermee een stuk verder uit beeld gekomen. We zullen als bestuur toch blijven protesteren bij de werkgevers tegen het verlies van de toeslagenregeling en blijven we zoeken naar een mogelijkheid de rechtbank te bereiken.


VGVA © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use