VGVA startpagina

 

   VGVA   

Verenigde Gepensioneerden Van Alcan

      © Photographs copyright Riotinto Alcan 

            Versie d.d. 18-3-2016

Vereniging van gepensioneerden: VGVA

"Verenigde Gepensioneerden Van Alcan"

Bevordert de communicatie tussen de gepensioneerden van Alcan en ondersteunt de belangenbehartiging van de gepensioneerden. 

De VGVA dient als spreekbuis voor de leden/gepensioneerden en vormt een centrale plek waar ervaringen en kennis uitgewisseld kan worden die voor andere gepensioneerden interessant en belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld communicatieproblemen tussen de pensioenuitvoerder en de gepensioneerden kunnen zo sneller worden opgemerkt, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.

De vereniging ondersteunt de behartiging van de belangen van allen die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Alcan Pensioenfonds (en van de toekomstige uitvoerders van de pensioenregelingen van Rio Tinto Alcan in Nederland).

Aanmelding als lid gaarne schriftelijk, door het invullen en per post inzenden van het aanmeldingsformulier (of knippen en plakken van de informatie in een email).

De kosten van het lidmaatschap zijn in de ledenvergadering van 13-03-2015 opnieuw vastgesteld op € 10,- jaarlijkse contributie. Inschrijfgeld is niet meer van toepassing.

De jaarlijkse contributie van € 10,- over maken naar 

IBAN NL66 RBRB 0928 9644 50 t.n.v. VGVA Spijkenisse onder vermelding: VGVA-lidmaatschap jaar 201...

VGVA © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use