De oprichting van de VGVA


 


De vereniging is opgericht op 25 april 2012 te Rotterdam. Aanleiding tot het initiatief voor oprichting van de vereniging is in belangrijke mate gelegen in de liquidatie van het pensioenfonds en de opheffing van het daarbij behorende bestuur, waarvan ook twee gepensioneerden deel uitmaakten. Voor de nabije toekomst is er nog geen inspraak gerealiseerd inzake overleg over pensioenkwesties. Om dit wel te kunnen realiseren is onder andere de VGVA belangrijk.


Gestart is met een communicatieplatform, waar de meningen van de gepensioneerden worden gebundeld en gecommuniceerd met de belanghebbende partijen ( Alle gepensioneerden, Stichting Alcan Pensioenfonds, de aangesloten bedrijven en de Holding als voormalige werkgevers en Nationale Nederlanden als pensioenuitvoerder).


 


De doelstellingen van de Verenigde Gepensioneerden Van Alcan (VGVA):


De vereniging ondersteunt de behartiging van de belangen van allen die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Alcan Pensioenfonds (en van de toekomstige uitvoerders van de pensioenregelingen van Rio Tinto Alcan in Nederland).


Belangrijk is daarbij de communicatie tussen de gepensioneerden van Alcan te bevorderen en daarmee de belangenbehartiging van de gepensioneerden te ondersteunen.


De VGVA dient als spreekbuis voor de leden/gepensioneerden en vormt een centrale plaats waar ervaringen en kennis uitgewisseld kan worden, die voor andere gepensioneerden interessant en belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld communicatieproblemen tussen de pensioenuitvoerder en de gepensioneerden kunnen zo sneller worden opgemerkt, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd. Meer in detail zijn de doelstellingen vastgelegd in de statuten van de vereniging.


De statuten van de vereniging zijn hier in te zien via deze koppeling naar de pagina: Statuten.