VGVA startpagina

 

   VGVA   

Verenigde Gepensioneerden Van Alcan

      © Photographs copyright Riotinto Alcan 

    Versie d.d. 20-03-2017

De Vereniging

De vereniging bevordert de communicatie tussen de gepensioneerden van Alcan en ondersteunt de belangenbehartiging van de gepensioneerden. 

De VGVA dient als spreekbuis voor de leden/gepensioneerden en vormt een centrale plek waar ervaringen en kennis uitgewisseld kan worden die voor andere gepensioneerden interessant en belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld communicatieproblemen tussen de pensioenuitvoerder en de gepensioneerden kunnen zo sneller worden opgemerkt, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.

De vereniging ondersteunt de behartiging van de belangen van allen die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Alcan Pensioenfonds (en van de toekomstige uitvoerders van de pensioenregelingen van Rio Tinto Alcan in Nederland).

Aanmelding als lid gaarne schriftelijk, door het invullen en per post inzenden van het aanmeldingsformulier (of knippen en plakken van de informatie in een email).

 

De kosten van het lidmaatschap zijn in de ledenvergadering van 13-03-2015 opnieuw vastgesteld op € 10,- jaarlijkse contributie. Inschrijfgeld is niet meer van toepassing.

De jaarlijkse contributie van € 10,- over maken naar:

IBAN NL66 RBRB 0928 9644 50 t.n.v. VGVA Spijkenisse onder vermelding: VGVA-lidmaatschap voor het jaar ....

 

Actueel VGVA-nieuws:

 

Het bestuur van de VGVA blijft bij de conclusie dat m.b.t. het naleven van de toeslagen artikelen in de pensioenregelingen, de gepensioneerden in de oude regeling ongelijk worden behandeld in vergelijking tot gepensioneerden in de gewijzigde regeling ingaande 1-1-2012.

Om die reden is in het najaar van 2016 gestart met het opnieuw onder de aandacht brengen van deze grieven bij de directies van de betrokken bedrijven, (tot 1-1-2012 deelnemend in de Stichting Alcan Pensioenfonds). Gestart is met een brief d.d. 22-10-2016 aan de directie van Aluchemie, waarin we deze ongelijke behandeling opnieuw onder de aandacht brengen. Deze brief werd ontkennend beantwoord op 22-11-2016. De directie stelt in haar antwoord dat er in de zin van de Wet gelijke behandeling geen sprake is van ongelijke behandeling.

Om die reden is als antwoord hierop ons standpunt nog wat scherper geformuleerd in een tweede brief d.d. 29-12-2016 en aan de directie gezonden.

Aan de directies van Almet, Lonza, Amcor en Alcan Holding zijn op 15-12-2016 eveneens brieven gestuurd over mogelijke ongelijke behandeling. Deze brieven zijn in meer algemene formuleringen geschreven omdat het bestuur van de VGVA nog niet op de hoogte is van de details in de regelingen bij de overige bedrijven.

De inhoud van deze brieven is in te zien na aanklikken van de betreffende rode markeringen in de weergegeven tekst.

(hier volgt de versie: Alcan Holding , Amcor, Almet, Lonza).

 

Oproep: Vrijdagmiddag 10 maart wordt de jaarlijkse ledenvergadering van de VGVA gehouden in het wijkcentrum Spijkenisse Noord. De Agenda met alle bijlagen vindt u in het mailing overzicht 2017 (onder de knop hierboven in het scherm). We hopen dat veel leden aan de vergadering zullen deelnemen.

 

 

>>Terug naar de startpagina https://www.vgva.nl<<

VGVA © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use