VGVA startpagina


                                                                                                                                                              VGVA

   

                     Verenigde   Gepensioneerden   Van   Alcan 

     Versie  d.d. 2-03-2020

      © Photographs copyright Riotinto Alcan 

                          VGVA


    "Verenigde Gepensioneerden Van Alcan" Actueel VGVA-nieuws:


DE VGVA LEDENVERGADERING no. 10 IS UITGESTELD (HIJ WAS GEPLAND VOOR 6-3-2020).


Beste Leden,
I.v.m. de toenemende onrust over de verspreiding van het Corona virus heeft het bestuur van de VGVA besloten de ledenvergadering (die gepland was op vrijdag 6 maart), uit te stellen naar een later te bepalen datum. Hoewel er geen concrete dreiging is van verspreiding van het virus in de nabije omgeving, is het (gezien de hoge leeftijd van vele leden), beter alle risico uit te sluiten.


Voor het bepalen van een nieuwe vergaderdatum nemen we nog contact met u op. We willen even afwachten hoe de ontwikkelingen de komende maand(en) zullen zijn. Wanneer er vooruitlopend op de vergadering behoefte is aan informatie dan kan het bestuur daar mogelijk wel in voorzien via email of mailing. Dus laat u het ons in dat geval even weten.

 

M.v.g.
het bestuur van de VGVA
postadres secretariaat:
D. v. Rijn, Klipper 4, 3232CM, Brielle
e-mailadres: bestuur@vgva.nl website: www.vgva.nlMeer weten: Bent u of was u deelnemer aan een pensioenregeling van de (voormalige)

Stichting Alcan Pensioenfonds* en bent u geïnteresseerd in onze activiteiten

Neem dan contact op met onze vereniging.


Bij dit pensioenfonds waren de volgende bedrijven aangesloten: Aluchemie, Amcor Flexibles, Lonza Benelux,

Almet Nederland en Alcan Holding Nederland.                                

 

De vereniging bevordert de communicatie tussen de gepensioneerden van Alcan en ondersteunt de belangenbehartiging van de gepensioneerden. 

De VGVA dient als spreekbuis voor de leden/gepensioneerden en vormt een centrale plek waar ervaringen en kennis uitgewisseld kan worden die voor andere gepensioneerden interessant en belangrijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld communicatieproblemen tussen de pensioenuitvoerder en de gepensioneerden kunnen zo sneller worden opgemerkt, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan worden verbeterd.

De vereniging ondersteunt de behartiging van de belangen van allen die een pensioenuitkering ontvangen van de Stichting Alcan Pensioenfonds (en van de toekomstige uitvoerders van de pensioenregelingen van Rio Tinto Alcan in Nederland).

Aanmelding als lid gaarne schriftelijk, door het invullen en per post inzenden van het aanmeldingsformulier (of knippen en plakken van de informatie in een email).


De kosten van het lidmaatschap zijn in de ledenvergadering van 13-03-2015 opnieuw vastgesteld op  € 10,- jaarlijkse contributie. Inschrijfgeld is niet meer van toepassing.

De jaarlijkse contributie van € 10,- over maken naar:                       

IBAN NL66 RBRB 0928 9644 50 t.n.v. VGVA Brielle onder vermelding van:

VGVA-lidmaatschap voor het jaar ...........    

                               >>Terug naar de startpagina https://www.vgva.nl<<

VGVA © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use